PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Localitatea ............, județul .............., strada ............,
nr. ......, bloc ......, sector ......., cod poștal .........

Conform Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*)

prin prezenta vă NOTIFICĂM:

1. Construcția cu destinația de locuință din localitatea ..................., str. ..............., nr. ......., județ ............, a fost expertizată tehnic în anul ..........

Raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate - rezistență și stabilitate (numele expertului și nr. ștampilei) ........, încadrează construcția în clasa ....... de risc seismic1).

2. Pentru construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin (2) din Ordonanța guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice și asociațiile de proprietari precum și persoanele juridice care au în administrare construcția sunt obligați să procedeze, în condițiile ordonanței, la:

- aprobarea deciziei de intervenție

- proiectarea lucrărilor de intervenție

- executarea lucrărilor de intervenție

3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum și, după caz, persoanele fizice și juridice care au în administrare construcția de la adresa susmenționată își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale privind continuarea acțiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcției.

Președinte/Primar general
.......................

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

1) Clasă definită în Normativul de proiectare antiseismică, Indicativ P 100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul construcțiilor nr. 11/1996.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CIRCUITUL INFORMAȚIONAL DECIZIONAL al acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință*)
Identificare inventarierea construcțiilor cu destinație de locuință*), expertizarea tehnică, aprobarea deciziei de intervenție și emiterea certificatului de urbanism
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
DECLARAȚIE^1 )
PROPRIETAR/ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea , județul , strada , nr , bloc , sector , cod poștal
SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE
CONTRACT nr din pentru finanțare cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituire, la terminare lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat
CONVENȚIE CIVILĂ conținut cadru
;
se încarcă...