Identificarea construcțiilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
SECȚIUNEA 1
Identificarea construcțiilor

Art. 14. -

(1) Identificarea construcțiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor, prin:

a) examinarea vizuală a construcțiilor existente;

b) consultarea documentației disponibile (proiect tehnic și/sau detalii de executare, cartea tehnică a construcției, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii).

(2) Obligațiile și răspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor și responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor sunt precizate în Legea nr. 10/1995 și în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

Art. 15. -

(1) Pentru fiecare construcție identificată se întocmește o fișă de identificare care cuprinde, în principal, informații privind: categoria de importanță și clasa de importanță a construcției, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărțile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existența spațiilor publice la parter, anul construcției, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea construcției (sau nivelul cunoștințelor tehnice de proiectare antiseismică și de execuție ce au stat la baza realizării structurii de rezistență), asimetria structurii în plan și în elevație și numărul de etaje ale acesteia, poziția în localitate a construcției și consecințele la scară urbană ale unei prăbușiri, efectele seismelor asupra construcției și măsurile de intervenție realizate, condițiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcției, alți factori cu influențe agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență). Modificări (1)

(2) Fișa de identificare se întocmește de persoana responsabilă cu urmărirea curentă a construcției, desemnată de proprietar.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...