Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea
instituțiilor publice sau a agenților economici
Modificări (1)

Art. 29. -

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice se vor asigura: Modificări (1)

a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";

b) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare.

Art. 30. - Modificări (1)

Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanță, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare la construcțiile existente în proprietatea sau în administrarea agenților economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de consolidare
Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...