Executarea lucrărilor de intervenție | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
SECȚIUNEA a 5-a
Executarea lucrărilor de intervenție

Art. 25. -

(1) Executarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 și din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de intervenție.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executare în construcții-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de construcții și instalații aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenție și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate și responsabili tehnici atestați pentru executarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

Art. 26. - Modificări (1)

Executarea lucrărilor de intervenție se face în baza autorizației de construire pentru lucrări de intervenție, emisă potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentației de proiectare legal aprobată.

Art. 27. -

(1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție este obligatorie și se face prin diriginți de specialitate, ca reprezentanți ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calității stabilit de proiectant.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat, conform legii, să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

Art. 28. -

Proprietarii construcțiilor, investitorii, proiectanții și executanții sunt obligați să ia toate măsurile tehnico-organizatorice și financiare pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de intervenție, aceasta să continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizației de construire emise pentru lucrări de intervenție.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
se încarcă...