Art 67 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție - Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare -
Art. 67.
-

În baza raportului de expertiză tehnică pentru care a fost admisă recepția, președintele asociației de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru:

a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiză tehnică;

b) aprobarea, în condițiile ordonanței, a deciziei de intervenție și continuarea, conform art. 2 din ordonanță, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al construcției cu destinația de locuință. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 57 Elaborarea raportului de expertiză tehnică
Art 58 Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate
Art 59 Recepția raportului de expertiză tehnică
Art 60 Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv
Art 61 Centralizarea deconturilor justificative
Art 62 Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică
Art 63 Repartizarea fondurilor bugetare aprobate
Art 64 Plata deconturilor justificative
Art 65 Plata deconturilor justificative
Art 66 Notificarea proprietarilor
Art 67 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 68 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 69 Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism
Art 70 Emiterea certificatului de urbanism
Art 71 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 72 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 73 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 74 Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare
Art 75 Comunicarea fondurilor bugetare aprobate
Art 76 Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 77 Avizarea priorităților pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
;
se încarcă...