Art 66 Notificarea proprietarilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție - Notificarea proprietarilor -
Art. 66.
-

(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanță, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor, în situația în care nu se conformează obligațiilor legale. Modificări (1)

(2) Proprietarii, asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcții, pe lângă obligațiile și responsabilitățile ce le revin potrivit ordonanței, au și obligațiile și responsabilitățile prevăzute de: Modificări (1)

a) Legea nr. 10/1995;

b) Legea nr. 50/1991;

c) Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 85/2001.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 56 Elaborarea raportului de expertiză tehnică
Art 57 Elaborarea raportului de expertiză tehnică
Art 58 Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate
Art 59 Recepția raportului de expertiză tehnică
Art 60 Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv
Art 61 Centralizarea deconturilor justificative
Art 62 Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică
Art 63 Repartizarea fondurilor bugetare aprobate
Art 64 Plata deconturilor justificative
Art 65 Plata deconturilor justificative
Art 66 Notificarea proprietarilor
Art 67 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 68 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 69 Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism
Art 70 Emiterea certificatului de urbanism
Art 71 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 72 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 73 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 74 Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare
Art 75 Comunicarea fondurilor bugetare aprobate
Art 76 Stabilirea priorităților anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
;
se încarcă...