Art 63 Repartizarea fondurilor bugetare aprobate | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție - Repartizarea fondurilor bugetare aprobate -
Art. 63.
-

În limita creditelor bugetare deschise:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință; Modificări (2)

b) consiliul județean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinație specială pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 53 Constituirea asociației contractante
Art 54 Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică
Art 55 Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnică
Art 56 Elaborarea raportului de expertiză tehnică
Art 57 Elaborarea raportului de expertiză tehnică
Art 58 Avizarea raportului de expertiză în Comisia tehnică de specialitate
Art 59 Recepția raportului de expertiză tehnică
Art 60 Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv
Art 61 Centralizarea deconturilor justificative
Art 62 Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnică
Art 63 Repartizarea fondurilor bugetare aprobate
Art 64 Plata deconturilor justificative
Art 65 Plata deconturilor justificative
Art 66 Notificarea proprietarilor
Art 67 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 68 Aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare
Art 69 Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism
Art 70 Emiterea certificatului de urbanism
Art 71 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 72 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
Art 73 Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public și estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare
;
se încarcă...