Art 39 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință -
Art. 39.
- Modificări (1)

(1) În scopul atribuirii în comun a contractelor pentru expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare, precum și pentru executarea lucrărilor de consolidare, prin convenții civile se constituie asociații contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, fără a se constitui o nouă persoană juridică, formate din următoarele părți:

a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București este autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București;

b) asociația de proprietari, reprezentată prin președintele asociației;

c) după caz, proprietarii persoane fizice și juridice ai spațiilor cu altă destinație și proprietarii persoane juridice ai locuințelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanței, finanțează din surse proprii acțiunile pentru reducerea riscului seismic a construcției cu destinația de locuință.

(2) Autoritatea contractantă reprezintă părțile asociației contractante, în calitate de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnică și, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare sau executarea de lucrări.

(3) Prin convenția civilă de constituire a asociației contractante se vor stabili, în condițiile și cu respectarea ordonanței și a celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinația spațiilor din clădire și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finanțare asigurate, în condițiile ordonanței, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor;

c) obligațiile în sarcina fiecărei părți, conform ordonanței și celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea, prin procedură de achiziție publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și existența certificatului de urbanism, respectiv a autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;

(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(iv) derularea contractelor, recepția, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanțare și pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate și recuperarea, în condițiile ordonanței, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;

(4) Fiecare parte semnatară a convenției civile răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor, conform actelor normative în vigoare și convenției încheiate.

(5) La convenția civilă se anexează:

a) Pentru expertizarea tehnică:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a expertizării tehnice;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 5 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

b) Pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, al cărei conținut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, precum și declarațiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;

(iii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea proiectării, în condițiile ordonanței, în vederea executării lucrărilor de consolidare;

(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

c) Pentru executarea lucrărilor de consolidare:

(i) lista proprietarilor și destinația spațiilor, actualizată la data încheierii convenției, întocmită conform anexei nr. 6;

(ii) hotărârea asociației de proprietari pentru contractarea, în condițiile ordonanței, a executării lucrărilor de consolidare;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanțare, conform art. 7 din ordonanță, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local și/sau din sursele proprii ale proprietarilor;

(iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

(6) Convențiile civile pentru constituirea asociațiilor contractante își încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepției prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 29 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Art 30 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Art 31 Contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de consolidare
Art 32 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 33 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 34 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 35 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 36 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 37 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 38 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 39 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 40 Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Art 41 Circuitul informațional-decizional
Art 42 Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință
Art 43 Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință
Art 44 Întocmirea fișei de identificare a construcției tip clădire
Art 45 Solicitarea expertizării tehnice a construcției cu destinația de locuință
Art 46 Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare
Art 47 Centralizarea solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertizare
Art 48 Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare
Art 49 Comunicarea fondurilor bugetare aprobate
;
se încarcă...