Art 2 Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 2.
-

În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonanței:

1. Prin construcție existentă se înțelege construcția amplasată în localități din zonele seismice de calcul A - E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale - indicativ P100-92**), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII și care prezintă: Modificări (1)

**) Publicat de INCERC în colecția Reglementări în construcții nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11 și 12 republicate în Buletinul Construcțiilor nr. 11/1996.

a) degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice puternice;

b) nivel de asigurare la acțiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importanță din care fac parte.

2. Nivelul de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente este corespunzător normelor de proiectare și de executare în vigoare la data realizării construcției.

3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acțiuni seismice a construcției existente se face în funcție de nivelul corespunzător construcției noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerința de calitate, rezistență și stabilitate.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 11 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 12 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
;
se încarcă...