Art 15 Identificarea construcțiilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente - Identificarea construcțiilor -
Art. 15.
-

(1) Pentru fiecare construcție identificată se întocmește o fișă de identificare care cuprinde, în principal, informații privind: categoria de importanță și clasa de importanță a construcției, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărțile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existența spațiilor publice la parter, anul construcției, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea construcției (sau nivelul cunoștințelor tehnice de proiectare antiseismică și de execuție ce au stat la baza realizării structurii de rezistență), asimetria structurii în plan și în elevație și numărul de etaje ale acesteia, poziția în localitate a construcției și consecințele la scară urbană ale unei prăbușiri, efectele seismelor asupra construcției și măsurile de intervenție realizate, condițiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcției, alți factori cu influențe agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență). Modificări (1)

(2) Fișa de identificare se întocmește de persoana responsabilă cu urmărirea curentă a construcției, desemnată de proprietar.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 11 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 12 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 13 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 14 Identificarea construcțiilor
Art 15 Identificarea construcțiilor
Art 16 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 17 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 18 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 19 Aprobarea deciziei de intervenție
Art 20 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 21 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 22 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 23 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 24 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 25 Executarea lucrărilor de intervenție
;
se încarcă...