Art 11 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
Art. 11.
-

(1) Măsurile de intervenție se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării, respectiv executării lucrărilor de intervenție.

(2) Pentru intervențiile la categoriile de construcții care nu sunt nominalizate în Normativul P100-92 se au în vedere prescripțiile specifice, elaborate și aprobate în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Pentru intervențiile la construcțiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 11 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 12 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 13 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 14 Identificarea construcțiilor
Art 15 Identificarea construcțiilor
Art 16 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 17 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 18 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 19 Aprobarea deciziei de intervenție
Art 20 Proiectarea lucrărilor de intervenție
Art 21 Proiectarea lucrărilor de intervenție
;
se încarcă...