Drept Penal (C.H. BECK)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
de Valerian Cioclei

01 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs universitar

Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I

Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului

Ediția 3 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, a se vedea Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Partea I, Capitolul I, Ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2018, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 8 decembrie 2018.

Cuvânt-înainte

[ Mai mult... ]

Abrevieri

Rep. 82 V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982 [ Mai mult... ]

PARTEA I Infracțiuni contra persoanei

- Capitolul IX: Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private. [ Mai mult... ]

Capitolul I Infracțiuni contra vieții

183 I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 352/A/30/10/2014 (www.scj.ro) – decizii rezumate.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni contra integrității corporale sau a sănătății

Infracțiunea se urmărește din oficiu, inclusiv în ipoteza variantei tip care se raportează la infracțiunea de lovire sau alte violențe. Competența urmează regulile comune, cu excepția ipotezelor de la alin. (3) pentru care urmărirea penală se efectuează de către procuror, iar judecata în primă instanță aparține tribunalului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Din punct de vedere procesual, constatăm că infracțiunea tip se urmărește și se judecă potrivit procedurii comune. Legiuitorul a comis și aici o eroare (prin omisiune) deoarece nu a prevăzut uciderea copilului nou-născut săvârșită de către mamă printre infracțiunile de competența procurorului [art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen..], respectiv a tribunalului – în primă instanță [art. 36 alin. (1) lit. a) C. proc. pen..]. Sub incidența vechiului Cod de procedură penală [ Mai mult... ]

Capitolul IV Agresiuni asupra fătului

Infracțiunea de vătămare a fătului urmează regulile comune de procedură. Este de analizat dacă nu ar fi oportună trecerea acestei infracțiuni în competența procurorului, prin completarea art. 56 C. proc. pen.. Este vorba despre o faptă gravă, apropiată ca valoare ocrotită de infracțiunile împotriva vieții, iar ancheta este dificilă și presupune o atenție maximă încă de la constatarea faptei. [ Mai mult... ]

Capitolul V  Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie

La fel ca în cazul infracțiunii anterioare și din aceleași considerente, legiuitorul a apreciat că, în abstract, gradul de pericol al faptei permite stabilirea unei pedepse cu închisoarea în limite minime, alternativ cu pedeapsa amenzii. [ Mai mult... ]

Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei

Fiind vorba și în acest caz de o faptă intim și subiectiv legată de victimă, de starea de confort psihic a acesteia, legiuitorul a lăsat, în mod justificat, la dispoziția persoanei vătămate, decizia de a pune sau nu în mișcare acțiunea penală. [ Mai mult... ]

Capitolul VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că noțiunea de prostituție a fost explicată, iar actele de natură sexuală își au explicația în capitolul următor, apreciez că o analiză a infracțiunii este inoportună. [ Mai mult... ]

Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Infracțiunea se sancționează cu pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Fiind o faptă legată nu numai de atribute esențiale ale persoanei, precum libertatea, onoarea, demnitatea, dar și de aspecte intime ale vieții acesteia, legiuitorul a prevăzut, în alineatul final, că în cazul hărțuirii sexuale, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Pentru sancționarea acestei fapte legiuitorul a prevăzut pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar urmărirea și judecarea faptei urmează procedura comună. [ Mai mult... ]

PARTEA a II-a Infracțiuni contra patrimoniului

- Capitolul VI: Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave. [ Mai mult... ]

Capitolul I Furtul

Alin. (2) din art. 231 prevede, așa cum am anticipat deja, înlăturarea răspunderii penale prin împăcare în cazul furtului simplu, al unor variante de furt calificat [art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c)], precum și în cazul furtului în scop de folosință. Instituția împăcării este reglementată prin dispozițiile art. 159 C. pen.., dispoziții ce au incidență și în cazul infracțiunilor de furt la care se referă art. 231 alin. (2) C. pen.. [ Mai mult... ]

Capitolul II Tâlhăria și pirateria

Având în vedre gravitatea acestor fapte, prin prisma urmării imediate, aceste variante ale infracțiunilor de tâlhărie și piraterie sunt sancționate extrem de aspru, respectiv cu închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea unor drepturi. Fiind vorba despre fapte ce au ca urmare moartea victimei, urmărirea penală se efectuează de către procuror, iar competența judecării în primă instanță aparține tribunalului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la unu la 5 ani în varianta tip, și de la 2 la 7 ani în varianta specială. Fapta se urmărește din oficiu și urmează procedura comună. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la unu la 5 ani. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și se urmează procedura comună, cu excepția ipotezei în care infracțiunea a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) C. pen.., când competența urmăririi penale aparține DIICOT, conform art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 78/2016, iar judecata în primă instanță este de competența Tribunalului, conform art. 36 lit. c) C. proc [ Mai mult... ]

Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie

Infracțiune de tulburare de posesie este pedepsită cu închisoarea de la unu la 5 ani, alternativ cu amenda. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Bibliografie

;
se încarcă...