Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1286/2012:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...