Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 10. -

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la art. 6 la data aleasă pentru întocmirea acestora. În acest scop, ultima coloană din situația poziției financiare, respectiv celelalte componente ale situațiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informații corespunzătoare unei perioade de raportare care se încheie ulterior datei de 1 ianuarie 2013.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1286/2012:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...