Universul Juridic nr. 5/2019

Considerații privind modificările intervenite în regimul incompatibilităților consilierilor locali
de Mihai Apostolache

03 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Preliminarii

Incompatibilitatea este o modalitate de protecție a mandatului consilierilor locali, având caracter imperativ, fiind de ordine publică și, deci, obligatorie(1) . Incompatibilitățile opresc consilierii locali să dețină simultan două sau mai multe funcții sau calități care ar afecta obiectivitatea, imparțialitatea și independența funcției de demnitate publică dobândită prin alegere. Incompatibilitatea reprezintă una dintre cauzele de încetare de drept a mandatului aleșilor locali, potrivit Legii nr. 393/2004(2) privind statutul aleșilor locali. Incompatibilitățile aleșilor locali au fost reglementate inițial în Legea nr. 215/2001(3) a administrației publice locale, ulterior normele care reglementau regimul incompatibilităților aleșilor locali au fost preluate și dezvoltate de Legea nr. 161/2003(4) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, care, în Titlul IV, reglementează regimul incompatibilităților privind demnitățile publice și funcțiile publice.

Regimul incompatibilității consilierilor locali este reglementat de art. 88 alin. (1) și art. 89 din Legea nr. 161/2003. Astfel, art. 88 alin. (1) precizează că funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:

1. funcția de primar;

2. funcția de prefect sau subprefect;

3. calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv;

4. funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes județean ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean sau la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 (republicată, cu modificările și completările ulterioare), de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum și la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului județean;

5. funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes național care își are sediul sau care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

6. funcția de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

7. calitatea de deputat sau senator;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...