Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 24 septembrie 2012.

În vigoare de la 24 septembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane și de a preveni apariția de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;

- necesitatea asigurării surselor de finanțare a rezervelor financiare cu scopul de a proteja finanțele publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute,

luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Se ratifică Acordul de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 1 miliard de euro, semnat la București la 11 septembrie 2012, denumit în continuare Acord.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Ministerul Sănătății sunt responsabile pentru implementarea măsurilor de reformă specifice monitorizate în cadrul programului, astfel cum este definit în Acord, și pentru atingerea obiectivelor acestuia. Modificări (1)

(2) Pentru implementarea măsurilor de reformă, instituțiile prevăzute la alin. (1) vor colabora, după caz, și cu alte entități de profil.

Art. 3. -

Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.

Art. 5. -

(1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, poate amenda conținutul acestuia fără a majora obligațiile financiare ale României față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Fără a contraveni prevederilor prezentului articol, orice alt aranjament convenit între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la momentul solicitării unei trageri din împrumut, în conformitate cu prevederile Acordului, cu privire la condițiile de rambursare a sumei respective nu va fi considerat amendament la Acord și nu va necesita aprobare prin act normativ.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Daniel Chițoiu
Ministrul sănătății,
Vasile Cepoi
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 19 septembrie 2012.

Nr. 51.

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...