Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 din 20.09.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 septembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1.(1) Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

- După formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se introduce formularul "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de ...." (anexa 30b.1 la situațiile financiare), care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, pe fiecare categorie de plăți restante, așa cum sunt definite prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009.

Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se completează pe surse de finanțare, pentru codurile prevăzute în subsolul formularului.

1.(3) Începând cu data aplicării prezentelor norme metodologice, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii de subordonare locală, nu se mai utilizează codul 49 pentru plăți restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:

- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare);

- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare).

Soldurile de la începutul anului aferente codurilor 51 și 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.

Soldurile aferente lunii precedente pentru raportarea lunii septembrie 2012 aferente codurilor 51 și 52 însumate trebuie să corespundă cu soldurile la finele perioadei raportate pentru luna august 2012 pentru codul 49.

1.(4) Formularul "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de...." (anexa 30b.1 la situațiile financiare) se completează numai de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unității administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b "Plăți restante", pentru codul 40.

2.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) și formularul "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de ...." (anexa 30b.1 la situațiile financiare) se raportează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, în format electronic și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 6 a fiecărei luni pentru luna anterioară. La formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor anexa și formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) pe fiecare instituție publică de subordonare locală, finanțată integral din venituri proprii.

2.(2) Pentru luna septembrie 2012, formularele prevăzute la alin. (1) se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pe suport hârtie, în termenul prevăzut de lege, urmând ca acestea să fie depuse și în format electronic până la data de 15 octombrie 2012.

2.(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București raportează Ministerului Finanțelor Publice formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) centralizat la nivelul județului și al municipiului București până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare. Formularul "Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de...." (anexa 30b.1 la situațiile financiare) se arhivează la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și nu se centralizează la nivelul județelor și al municipiului București.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice1)
(Anexa 30b la situațiile financiare)

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ................................

INSTITUȚIA ......................

cod ............*)

I.

PLĂȚI RESTANTE
la data ........................

DENUMIREA INDICATORILOR Nr.
rând
Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei
A B 0 1 02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care: 01
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301) 02
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302) 03
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303) 04
- peste 120 zile (rd. 154 + 304) 05
- peste 1 an (rd. 155 + 305) 06
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care: 150
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291) 151
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292) 152
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293) 153
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294) 154
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295) 155
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care: 160
- sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
- (ct. 462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care: 170
- sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care: 240
- sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
- din care ct. (4271 + 4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care: 250
- sub 30 de zile: 251
- peste 30 de zile: 252
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256) 253
- ct. (4273) 254
- ct.(429) 255
- ct. (438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care: 270
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care: 280
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care: 290
- sub 30 de zile 291
- peste 30 de zile 292
- peste 90 de zile 293
- peste 120 zile 294
- peste 1 an 295
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care: 300
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331) 301
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332) 302
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333) 303
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334) 304
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335) 305
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care: 310
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct. 462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care: 320
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care: 330
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor
la data de .......................

Nr. rd. Explicație Plăți restante Plăți restante aferente programelor naționale Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare
(sursa 08)
total**) din care: arierate***) total din care: arierate total din care: arierate total din care: arierate
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
1 sold la finele lunii precedente
2 sold la finele perioadei
3 % diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 -rd. 2/rd. 1) X X X X X X X

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare),

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

***) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice1)
(Anexa 30b.1 la situațiile financiare)

___________

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de .......................

___________

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

Nr. rd Explicația Total arierate Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii FEN Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii
1 2 3 4 5 6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 Sold la finele lunii precedente
2 Sold la finele perioadei
3 % diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) X X X X X

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3-1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...