Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

Ordinul nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2002 până la 12 septembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1430/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 91/1991, publicată în broșură ca anexă la Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 noiembrie 1991, cuprinse la: cap. I "Formulare"; cap. II "Procedura de autorizare" și la cap. III "Conținutul documentațiilor", pct. 3 "Documentația necesară eliberării autorizației de construire/desființare", se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

București, 19 decembrie 2001.

Nr. 1.943.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...