Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 204/2012 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și a programului de lucru al acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 60/221/44.724/204/1.407/3.413

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ministerul Administrației și Internelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ministerul Mediului și Pădurilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 950 din 4 septembrie 2012, întocmit de Direcția generală de inspecții, controlul și coordonarea posturilor de inspecție la frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) și ale art. 40 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. II subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul administrației și internelor, ministrul transporturilor și infrastructurii, vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrul mediului și pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu
Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa
Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Dorel Fronea
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul mediului și pădurilor,
Rovana Plumb

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru administrație,
Radu Stroe

ANEXĂ*) (Anexa la Ordinul nr. 30/337/366/1.511/577/2004)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

LISTA
posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum și programul de lucru al acestora

Nr. crt. Județ Postul de Inspecție la Frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/Punctul de import desemnat/ Denumire/Sediu/ Adresă Postul de Inspecție la Frontieră/ Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/ Punctul de import desemnat/ Punct de ieșire Tipul Mărfuri aprobate pentru import și tranzit intrare/ieșire Mărfuri aprobate pentru export și tranzit ieșire Mărfuri aprobate pentru import, intrare și tranzit Mărfuri aprobate pentru intrare și import în condiții speciale Program de lucru
1. CONSTANȚA CONSTANȚA NORD
(PIF) (PID) (PI)
Incinta Port Dana
52-53
Constanța Nord
(PIF) (PID) (PI)
P POA, FJ - PAONA PAONA Zilnic
07,00-19,00
Midia**
(PE)
P O - - La solicitare
2. CONSTANȚA CONSTANȚA SUD
(PIF) (PID) (PI)
Constanța Sud Agigea,
Incintă Port, Poarta nr. 10
Constanța Sud
(PIF) (PID) (PI)
P/ZL POA, FJ - PAONA PAONA Zilnic
07,00-19,00
3. IAȘI SCULENI
(PIF) (PID) (PI)
Com. Victoria
cod 707584
Sculeni
(PIF) (PID) (PI)
R POA, FJ - PAONA PAONA Permanent
4. IAȘI UNGHENI
Vama Ungheni
(PI)
Ungheni***
Gara CFR
(PI)
F FJ - PAONA - La solicitare
5. ILFOV Aeroportul Internațional
Henri Coandă
BUCUREȘTI
(PIF) (P1D) (PI)
Șos. București-Ploiești
Km 16,5 Otopeni
Aeroportul Internațional
Henri Coandă București
(PIF) (PID) (PI)
AP E,A POA, FJ E,A PAONA PAONA Permanent
(PE) O - - La solicitare
6. SATU MARE HALMEU
(PIF) (PID) (PI)
Str. Titulescu nr. 1
Cod 447145
Halmeu
(PIF) (PID) (PI)
R 0,E,A POA, FJ O,E,A PAONA PAONA Permanent
Halmeu
(PI)
p* FJ - PAONA - La solicitare
7. SUCEAVA SIRET
(PIF) (PID) (PI)
Str. Alexandru Cel Bun nr. 46
Cod 725500
Siret
(PIF) (PID) (PI)
R POA, FJ - PAONA PAONA Zilnic
07,00-19,00
Vicșani-(Dornești)
(PI)
F* FJ - PAONA - La solicitare
8. TIMIȘ MORAVIȚA
(PIF) (PID) (PI)
Com. Moravița
Vama Moravița
cod 307280
Moravița
(PIF) (PID) (PI)
R O,E,A, POA, FJ O,E,A, PAONA PAONA Permanent
Stamora
(PI)
F* FJ - PAONA - La solicitare
Porțile de Fier
I(PI)****
R - - PAONA - La solicitare
Drobeta Turnu Severin*****
(PIF)(PI)
P FJ POA, FJ PAONA - La solicitare
9. VASLUI ALBIȚA
(PIF) (PID) (PI)
Sat Albița
Com. Drânceni,
Cod 737221
Albița
(PIF) (PID) (PI)
R O,E,A, POA, FJ O,E,A, PAONA PAONA Permanent
10. GALAȚI GALAȚI
(PI)
Vama Galați
Rutier/Feroviar/Port
Galați rutier/feroviar/port
(PI)
R/F*/P FJ - PAONA - Permanent
11. BOTOȘANI Rădăuți Prut (PI)
Vama Rădăuți
Prut
Rutier
Rădăuți Prut Rutier
(PI)
R FJ - PAONA - La solicitare******
12. GIURGIU******* GIURGIU
(PID)
Vama Giurgiu
Autostradă
Giurgiu Rutier
(PID)
R - - - PAONA La solicitare
13. BRĂILA BRĂILA Port
Dana 25 - 26
Brăila Port**
(PE)
P - O - - La solicitare
BRĂILA Port
Zona Liberă,
Perimetrul 1,
Dana 46
Brăila Port**
(PE)
P - O - - La solicitare

Notă: Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorității vamale, pentru punerea în liberă circulație a produselor alimentare de origine non-animală importate din țări terțe, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranța Alimentelor a Direcției Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu aplică legislația specifică în vigoare.

LEGENDĂ:

PIF = Post de inspecție la frontieră;

PI = Punct de intrare;

PE = Punct de ieșire;

PID = Punct de intrare desemnat și Punct de import desemnat (conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE, precum și prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiții speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine și de abrogare a Deciziei 2006/504/CE);

R = rutier;

P = port;

AP = aeroport;

F = feroviar;

ZL = zonă liberă;

O = animale vii - ungulate;

E = animale vii - ecvidee înregistrate;

A = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepția albinelor și crustaceelor), pești tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepția păsărilor de curte care fac obiectul Directivelor 90/539/CEE și 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare și iepuri domestici), animale de circ și animale vii, părți și produse CITES (conform Convenției de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) și Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare);

FJ = Furaje

P. O.A. = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni și produse CITES);

P. A.O.N.A. = produse alimentare de origine non-animală;

* = Execută controalele ia solicitarea prealabilă a șefului stației C.F.R.;

** = Numai pentru export și tranzit ieșire animale vii: ungulate - O.

*** = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristești, cu personal de la PIF Sculeni;

*** = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porțile de Fier I vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moravița;

**** = Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta Turnu Severin, supuse verificării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moravița;

***** = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuți Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Siret;

******* = Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiții speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1152/2009, în vederea punerii în liberă circulație pe teritoriul României. Controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiții speciale este asigurat la solicitare de către inspectorii din cadrul compartimentului Siguranța Alimentelor a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...