Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2018

Autoritate de lucru judecat. Analiza triplei identități de părți, obiect și cauză/Res judicata. Analysis of the triple identity of parties, object and cause
de Andreea Tabacu

30 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

In the decision no. 51/2018, the Supreme Court finds that, as regards the limits of the referral, an identity of object exists as it understands the claim submitted to judgment and the fact that the applications refer to different periods of time in which no legislative changes or other elements of novelty have occurred, has no relevance (para. 96). Therefore, the requirement of the identity of the case was not discussed before the Supreme Court, and was also not examined by the referring court or by the Supreme Court in the recitals of the decision.

Rezumat

În decizia nr. 51/2018, instanța supremă constată că, raportat la limitele sesizării, există identitate de obiect, întrucât acesta înțelege pretenția dedusă judecății, iar faptul că cererile se referă la perioade diferite de timp în care nu ar fi intervenit modificări legislative sau alte elemente de noutate este lipsit de relevanță (par. 96). Prin urmare, în fața instanței supreme nu a fost în discuție cerința identității de cauză, aceasta nefiind analizată nici de către instanța de trimitere, nici de către instanța supremă în considerentele deciziei.

(Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2201/R-CONT din 25 octombrie 2018, trimisă, în rezumat, judecător dr. Andreea Tabacu*)

* Conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești. Judecător la Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 31 ianuarie 2018, în urma sentinței nr. 7/F-CC/2018, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, prin care s-a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului A. - Complet specializat contencios administrativ și fiscal, reclamanții S.I. și U.I. au chemat în judecată pe pârâta Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică A., solicitând obligarea pârâtei să le achite sporul de risc de 25% din salariul de bază, așa cum este prevăzut în Legea nr. 46/2008 și anexa 4 pct. 14 coroborat cu art. 196 din contractul colectiv de muncă pentru perioada 25 aprilie 2014-30 aprilie 2016.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepțiile puterii de lucru judecat, respectiv a prescripției dreptului material la acțiune, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiate.

Prin sentința nr. 297 din 12 martie 2018 Tribunalul A. a admis în parte acțiunea privind pe reclamanții S.I. și U.I. și pe pârâta Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică A., fiind obligată pârâta la plata către reclamanți a unei despăgubiri egale cu suma reprezentând sporul de risc de 25% din salariul de bază, pe perioada 25 aprilie 2014 și până la 1 mai 2016.

A fost obligată pârâta să plătească fiecărui reclamant câte 1.000 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinței nr. 297 din 12 martie 2018, a declarat recurs Regia Națională a Pădurilor Romsilva, prin Direcția Silvică A., solicitând admiterea acestuia, anularea sentinței și, în rejudecare, respingerea acțiunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...