Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic nr. 4/2018

Anularea actelor administrative stabilind taxa clawback datorată de companii farmaceutice pentru medicamentele comercializate în România/ The cancellation of administrative deeds establishing the clawback tax due by pharmaceutical companies for the medicines traded in Romania
de Dan Minoiu

30 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The National Health Insurance House should establish the clawback contribution due by pharmaceutical companies for the quarters IV 2009 - III 2011 in accordance with the provisions of the joint Order no. 928/591/2010 issued by the Ministry of Health and NHIH, by reference to the amounts cashed in by the tax payers from selling the medicines to the pharmacies and the sanitary units with beds (hospitals), declared pursuant to Annexes 2a1 and 2b1 of this Order. The issuance of NHIH's notifications regarding the clawback contribution, by reference to the total sales of medicines (to pharmacies, hospitals and to third party wholesale distributors), before the filing of the statements regarding the amounts cashed in from pharmacies and hospitals, breaches the applicable legislation, and therefore the notifications shall be cancelled. The National Fiscal Administration Agency has taken over the management of the respective receivables from NHIH, but it lacks passive legal standing in the case at hand, because it is not the issuer of the challenged administrative deeds.

Rezumat

Contribuția clawback datorată de companiile farmaceutice pentru trimestrele IV 2009-III 2011 trebuia stabilită de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate conform dispozițiilor Ordinului comun nr. 928/591/2010 emis de Ministerul Sănătății și al CNAS, în funcție de sumele încasate de contribuabili din vânzarea medicamentelor către farmacii și către unitățile sanitare cu paturi (spitale), declarate conform anexelor 2a1 și 2b1 ale acestui ordin. Emiterea notificărilor CNAS privind contribuția clawback, prin raportare la vânzările totale de medicamente (către farmacii, spitale și distribuitori angro terți), înainte de depunerea declarațiilor privind încasările realizate de la farmacii și de la spitale, încălcă legislația aplicabilă, motiv pentru care se impune anularea notificărilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală a preluat administrarea creanțelor respective de la CNAS, însă nu are calitate procesuală pasivă în cauză, întrucât nu este emitenta actelor administrative contestate.

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: art. 3631

- O.U.G. nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

- Ordinul comun nr. 928/591/2010 emis de Ministerul Sănătății și al CNAS pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenței pe plătitori, declararea, constatarea și controlul contribuțiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea contestațiilor și încasarea contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate

(Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 4252 din 11 noiembrie 2014, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de avocat Dan Minoiu*)

* Avocat colaborator la Mușat & Asociații SPARL.

Asupra recursurilor de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal, reclamanta C.I. SRL, în contradictoriu cu pârâtele Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională de Administrare Fiscală, a solicitat anularea Notificărilor nr. NLD 7555 din 21 octombrie 2011 emise de pârâta Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu privire la procentul de contribuție și valoarea contribuției clawback pentru trimestrele IV/2009, 1/2010, 11/2010, III/2010, IV/2010, II/2011 și III/2011.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pentru calcularea contribuției clawback trebuie luate în considerare exclusiv vânzările efectuate către farmacii și către unitățile sanitare cu paturi, întrucât o societate care vinde medicamente către distribuitori angro nu poate controla sau ști cu exactitate destinația finală a medicamentelor vândute și nu poate declara care este valoarea medicamentelor ce au fost revândute ulterior către farmacii și către unități sanitare cu paturi în România. Așadar, vânzările către terți, respectiv către alți distribuitori de medicamente nu pot și nu trebuie luate în considerare la calcularea contribuției datorate.

De asemenea, a susținut că notificările emise de pârâta CNAS sunt nelegale, întrucât au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale obligatorii, respectiv procentul contribuției specificat în notificări este de 11%, fiind stabilit incorect, având în vedere că pârâta CNAS a luat în calcul nu doar volumul vânzărilor către spitale declarat de C.I. SRL pentru trimestrele relevante, ci și volumul vânzărilor către distribuitorii angro de medicamente.

În acest context, reclamanta a menționat că în trimestrele IV/2009, I/2010, II/2010, III/2010, IV/2010, I/2011, II/2011 și III/2011 nu a vândut medicamente către farmacii, ci doar către terți distribuitori angro de medicamente și spitale.

Pârâta ANAF a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive în ceea ce o privește pentru considerentul principal că nu este emitenta actelor administrative contestate de reclamant.

Pârâta CNAS a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând că, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 95/2006 și ale Ordinului nr. 928/591/2010, contribuția datorată se calculează la suma încasată pentru vânzările realizate în trimestrul respectiv, procentul de contribuție aplecându-se la valoarea încasărilor trimestriale, iar obligativitatea de declarare, respectiv de virare a contribuției este identică pentru toți distribuitorii de autorizație de punere pe piață și/sau de comercializare a medicamentelor.

Prin sentința nr. 6049 din 25 octombrie 2012, Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei ANAF, respingând acțiunea formulată împotriva acesteia ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Totodată, a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta C.I. SRL, în contradictoriu cu pârâta CNAS, și a anulat notificările purtând nr. NLD 7555 din 21 octombrie 2011, aferente trimestrelor IV/2009, 1/2010, II/2010, III/2010, IV/2010, II/2011 și III/2011.

Pentru a pronunța aceasta hotărâre, instanța de fond a constatat că, în raport de dispozițiile art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2011 și fată de faptul ca notificările contestate au fost emise de către pârâta CNAS, ANAF nu poate răspunde pentru situații născute înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 77/2011. În plus, acest act normativ se referă la administrarea creanțelor ce se vor naște ulterior intrării în vigoare a Ordonanței.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...