Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii -
SECȚIUNEA a 4-a
Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 44. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3)

(2) Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Reviste (1)

(3) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un judecător se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar, de ministrul justiției sau de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de procurori se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un magistrat-asistent se exercită de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar. Reviste (1)

(6) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 45. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (12), Doctrină (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) În cazurile în care ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt titulari ai acțiunii disciplinare, aceștia pot sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

(2) În cazul în care Inspecția Judiciară este titulară a acțiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris și motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3)

(3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) și (2) sunt supuse unei verificări prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare, în cadrul căreia se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Verificările se efectuează în termen de cel mult 45 de zile de la data solicitării formulate de titularul acțiunii disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data sesizării Inspecției Judiciare potrivit alin. (2). Inspectorulșef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificării prealabile, cu cel mult 45 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) inspectorul judiciar transmite, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea acestora, ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o propunere de clasare, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (1); Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

b) sesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1)

(5) Primind propunerea de clasare prevăzută la alin. (4) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate: Modificări (1), Reviste (2)

a) să dispună clasarea lucrării și comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare;

b) să solicite motivat completarea verificărilor prealabile, atunci când apreciază că acestea nu sunt complete. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată de titularul acțiunii disciplinare; Reviste (1)

c) să dispună începerea cercetării disciplinare prealabile. Modificări (1)

(6) În cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) transmite autorului sesizării, în termen de 7 zile de la finalizarea verificării prealabile, propunerea de începere a cercetării disciplinare prealabile, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (1); Reviste (1)

b) dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare prealabile, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(7) Primind propunerea de începere a cercetării prealabile prevăzute la alin. (6) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate dispune începerea cercetării disciplinare prealabile. Modificări (1), Reviste (1)

(8) În situația în care mai multe sesizări privesc aceeași faptă și aceeași persoană, sesizările se conexează. Reviste (1)

Art. 46. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3), Doctrină (1), Proceduri (1), Hotărâri judecătorești

(1) În cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declarații ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cercetarea disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva judecătorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(4) Organul de urmărire penală este obligat să comunice Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, într-un termen rezonabil, actul prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de inspectorul judiciar prin rezoluție și operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Caută hotărâri judecătorești

(6) Cercetarea prealabilă se efectuează în termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepția situației în care intervine suspendarea. Cercetarea disciplinară se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(7) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârșită. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care sesizarea s-a făcut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezoluție scrisă și motivată: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este semnată, nu conține datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situației de fapt care a determinat sesizarea, precum și în cazul prevăzut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezoluția de clasare este definitivă; Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

c) respingerea sesizării, în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), se poate face o nouă sesizare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Rezoluția inspectorului judiciar este supusă confirmării inspectorului-șef. Inspectorul-șef poate dispune completarea cercetării disciplinare de către inspectorul judiciar. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-șef. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Rezoluția inspectorului judiciar poate fi infirmată de inspectorul-șef, în scris și motivat, acesta putând dispune, prin rezoluție scrisă și motivată, una din soluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau c). Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Rezoluția de respingere a sesizării prevăzută la alin. (1) lit. c) și alin. (4) poate fi contestată de persoana care a formulat sesizarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(6) Soluțiile pe care le poate pronunța Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București sunt: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) respingerea contestației; Caută hotărâri judecătorești

b) admiterea contestației și desființarea rezoluției inspectorului judiciar sau, după caz, a inspectorului-șef și trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(7) Hotărârea Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București este irevocabilă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 48. - Reviste (1)

(1) În cazul prevăzut la art. 45 alin. (7), Inspecția Judiciară comunică rezultatul cercetării prealabile titularului acțiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. Dacă apreciază că cercetarea este incompletă, titularul acțiunii disciplinare poate solicita o singură dată Inspecției Judiciare completarea acesteia. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată și se comunică titularului acțiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. Reviste (1)

(2) După primirea rezultatului cercetării prealabile, în condițiile alin. (1), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate exercita acțiunea disciplinară prin sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Reviste (1)

Art. 49. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (11)

(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare ori, după caz, a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secțiilor de către inspectorul judiciar care a exercitat-o și, numai în caz de imposibilitate a acestuia, de către un inspector judiciar desemnat de inspectorul-șef. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul în care acțiunea disciplinară este exercitată de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acțiunea disciplinară este susținută de către titular ori de un reprezentant desemnat de acesta. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe. Referințe în jurisprudență (2)

(5) Dispozițiile art. 46 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător. Suspendarea se dispune, prin încheiere, de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(6) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de judecător sau procuror și cu circumstanțele personale ale acestuia. Referințe în jurisprudență (19)

(7) Dispozițiile din prezenta lege ce reglementează procedura de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (3)

Art. 50. - Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1), Proceduri (1)

(1) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii soluționează acțiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele: Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sancțiunii;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;

d) sancțiunea aplicată și motivele care au stat la baza aplicării acesteia;

e) calea de atac și termenul în care hotărârea poate fi atacată;

f) instanța competentă să judece calea de atac.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă privind cuprinsul hotărârii. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

Art. 51. - Referințe în jurisprudență (7)

(1) Hotărârile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum și Inspecției Judiciare ori, după caz, titularului acțiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii față de care se exercită acțiunea disciplinară nu participă la lucrările secției în care se judecă această acțiune. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancționat ori, după caz, de Inspecția Judiciară sau de către ceilalți titulari ai acțiunii disciplinare care au exercitat-o. Competența soluționării recursului aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancționat disciplinar. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (4)

(4) Recursul suspendă executarea hotărârii secției Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sancțiunii disciplinare. Referințe în jurisprudență (5)

(5) Hotărârea prin care se soluționează recursul prevăzut la alin. (3) este irevocabilă. Reviste (1)

Art. 52. - Reviste (2)

(1) Pe durata procedurii disciplinare, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

(2) Pe durata procedurii disciplinare, soluționarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare.

Art. 53. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (15)

În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Președintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Prin decizia nr. 1 pronunțată la 12 martie 2012611, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 9 judecători arespins cererea de sesizare aCurții de Justiție, formulată într-un recurs împotriva unei decizii de sancționare disciplinară aunui procuror, în scopul „examinării dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 317/2004 și pentru aprimi lămuririle necesare”. În drept, s-au invocat dispozițiile „art. 234 din Tratatul Uniunii Europene”. 
    611 I.C.C.J., Completul de 9 judecători, dosar nr. 8847/1/2009, decizia nr. 1/12.03.2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
435 A se vedea I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 383-392.
 

    a) Organe competente; 
    Potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Prin decizia nr. 1 pronunțată la 12 martie 2012611, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 9 judecători arespins cererea de sesizare aCurții de Justiție, formulată într-un recurs împotriva unei decizii de sancționare disciplinară aunui procuror, în scopul „examinării dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 317/2004 și pentru aprimi lămuririle necesare”. În drept, s-au invocat dispozițiile „art. 234 din Tratatul Uniunii Europene”. 
    611 I.C.C.J., Completul de 9 judecători, dosar nr. 8847/1/2009, decizia nr. 1/12.03.2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
435 A se vedea I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 383-392.
 

    a) Organe competente; 
    Potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Prin decizia nr. 1 pronunțată la 12 martie 2012611, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 9 judecători arespins cererea de sesizare aCurții de Justiție, formulată într-un recurs împotriva unei decizii de sancționare disciplinară aunui procuror, în scopul „examinării dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 317/2004 și pentru aprimi lămuririle necesare”. În drept, s-au invocat dispozițiile „art. 234 din Tratatul Uniunii Europene”. 
    611 I.C.C.J., Completul de 9 judecători, dosar nr. 8847/1/2009, decizia nr. 1/12.03.2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Dispoziții comune
Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul de a stabili titularul dreptului de a contesta rezoluția de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b)
Răspunderea disciplinară în cazul judecătorilor și procurorilor
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Analiză comparativă între răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești și răspunderea disciplinară a judecătorilor
Valoarea juridică, de recomandare, a Rapoartelor MCV
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
Codul organizării judiciare 2015
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 397/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Decizia nr. 381/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 97 pct. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
Decizia nr. 774/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
;
se încarcă...