Art III " | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Redăm mai jos art III V din Legea nr 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr 317/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr 24/2012: - " -
Art. III. -

(1) Dispozițiile art. II se aplică la 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), dată la care devine operațională Inspecția Judiciară. La aceeași dată se desființează comisiile de disciplină.

___________

*) Legea nr. 24/2012 a intrat în vigoare la data de 26 ianuarie 2012.

(2) Lucrările și dosarele aflate pe rolul comisiilor de disciplină la data prevăzută la alin. (1) se finalizează de inspectorii judiciari care le au în lucru sau de alți inspectori desemnați de inspectorul-șef, potrivit prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 76 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 77 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 78 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 79 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 80 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 81 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 82 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 83 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 84 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 85 Dispoziții tranzitorii și finale
Art III "
Art IV "
Art V "
;
se încarcă...