Art 76 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari -
Art. 76. -
Referințe în jurisprudență (2)

(1) Verificarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor în funcție se face de către Inspecția Judiciară, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. Reviste (1)

(2) Raportul de inspecție întocmit în urma verificărilor privind buna reputație se comunică magistratului care face obiectul sesizării și persoanei care a înaintat sesizarea, în termen de 15 zile de la întocmire, în vederea formulării de obiecții.

(3) Raportul de inspecție prevăzut la alin. (2), împreună cu obiecțiile formulate, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe baza raportului și a obiecțiilor formulate, secția corespunzătoare adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către magistrat a condiției de bună reputație ori, dacă apreciază că obiecțiile sunt întemeiate, dispune, în scris și motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație cuprinde și propunerea de eliberare din funcție, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pe parcursul procedurii de verificare și constatare a îndeplinirii condiției de bună reputație, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la finalizarea procedurii, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor de verificare sau dacă aceste proceduri sunt de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției.

(5) Hotărârea secției prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestație la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la comunicare, iar hotărârea plenului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în același termen. Hotărârea instanței este irevocabilă. Modificări (1)

(6) Hotărârea irevocabilă prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație se comunică Președinției României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 66 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 67 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 68 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 69 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 70 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 71 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 72 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 73 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 74 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 75 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 76 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 77 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 78 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 79 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 80 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 81 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 82 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 83 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 84 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 85 Dispoziții tranzitorii și finale
Art III "
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace
;
se încarcă...