Art 69 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari -
Art. 69. -

(1) Inspectorul-șef îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) exercită funcția de conducere și organizare a activității Inspecției Judiciare; Modificări (1), Reviste (1)

b) reprezintă Inspecția Judiciară în relațiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte instituții interne sau internaționale; Reviste (1)

c) exercită atribuțiile legale ce îi revin în calitate de ordonator de credite;

d) ia măsuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul Inspecției Judiciare;

e) stabilește anual sau ori de câte ori se impune domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercită controlul, după consultarea inspectorilor judiciari ori la propunerea oricăruia dintre titularii acțiunii disciplinare; Modificări (1)

f) stabilește echipele de control, în domeniile prevăzute la lit. e);

g) numește, în condițiile legii, inspectorii judiciari și celelalte categorii de personal din cadrul Inspecției Judiciare, dispune modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestora;

h) stabilește atribuțiile și sarcinile individuale ale personalului din subordine, aprobând fișele de post ale acestuia;

i) evaluează, în condițiile legii, personalul din subordine;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. Reviste (2)

(2) Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea, desfășurarea și valorificarea controalelor, cu excepția situațiilor prevăzute de prezenta lege.

(3) Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare este ordonator de credite, potrivit legii.

(4) Inspectorul-șef adjunct îndeplinește următoarele atribuții: Modificări (1), Referințe (1)

a) coordonează activitatea personalului Inspecției Judiciare, altul decât inspectorii judiciari;

b) ajută inspectorul-șef în activitatea de verificare și avizare a actelor și rezoluțiilor întocmite de către inspectorii judiciari; Reviste (2)

c) coordonează activitatea de protecție și securitate a muncii;

d) coordonează formarea profesională a inspectorilor judiciari și activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspecției Judiciare;

e) este înlocuitorul de drept al inspectorului-șef; Jurisprudență

f) exercită orice alte atribuții delegate de inspectorul-șef. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 59 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 60 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 61 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 62 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 63 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 64 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 65 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 66 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 67 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 68 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 69 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 70 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 71 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 72 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 73 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 74 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 75 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 76 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 77 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 78 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 79 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
;
se încarcă...