Art 66 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari -
Art. 66. -

(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Inspecția Judiciară dispune de un aparat propriu.

(2) Aparatul propriu al Inspecției Judiciare este organizat în direcții, servicii și birouri. În cadrul aparatului propriu al Inspecției Judiciare funcționează inspectori judiciari, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, funcționari publici și personal contractual. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(3) Organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare, structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al inspectorului-șef, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(4) Inspecția Judiciară funcționează cu un număr maxim de 70 de posturi. Modificări (2)

(5) Posturile Inspecției Judiciare prevăzute la alin. (4) vor fi preluate din numărul maxim de posturi finanțate Consiliului Superior al Magistraturii prin legea bugetară anuală.

(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul Inspecției Judiciare poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea inspectorului-șef, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1), Referințe (1)

(7) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Inspecției Judiciare se asigură integral de la bugetul de stat, fondurile destinate Inspecției Judiciare fiind evidențiate distinct în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 56 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 57 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 58 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 59 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 60 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 61 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 62 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 63 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 64 Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art 65 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 66 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 67 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 68 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 69 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 70 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 71 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 72 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 73 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 74 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 75 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Art 76 Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
Abaterile disciplinare ale magistraților. Obstrucționarea activității de inspecție a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace
;
se încarcă...