Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților -
Art. 47. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) În cazul în care sesizarea s-a făcut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezoluție scrisă și motivată: Modificări (1), Jurisprudență

a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este semnată, nu conține datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situației de fapt care a determinat sesizarea, precum și în cazul prevăzut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezoluția de clasare este definitivă; Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (3)

c) respingerea sesizării, în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), se poate face o nouă sesizare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență

(3) Rezoluția inspectorului judiciar este supusă confirmării inspectorului-șef. Inspectorul-șef poate dispune completarea cercetării disciplinare de către inspectorul judiciar. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-șef. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Rezoluția inspectorului judiciar poate fi infirmată de inspectorul-șef, în scris și motivat, acesta putând dispune, prin rezoluție scrisă și motivată, una din soluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau c). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Rezoluția de respingere a sesizării prevăzută la alin. (1) lit. c) și alin. (4) poate fi contestată de persoana care a formulat sesizarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Soluțiile pe care le poate pronunța Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București sunt: Modificări (1), Jurisprudență

a) respingerea contestației;

b) admiterea contestației și desființarea rezoluției inspectorului judiciar sau, după caz, a inspectorului-șef și trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(7) Hotărârea Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București este irevocabilă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
435 A se vedea I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 383-392.
 

    a) Organe competente; 
    Potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 37 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 41 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 42 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 43 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 46 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 48 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 49 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 50 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 51 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 52 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 53 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 54 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 55 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 56 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 57 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul de a stabili titularul dreptului de a contesta rezoluția de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b)
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Valoarea juridică, de recomandare, a Rapoartelor MCV
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 397/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
;
se încarcă...