Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților -
Art. 45. -
Referințe în jurisprudență (5), Reviste (12), Doctrină (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) În cazurile în care ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt titulari ai acțiunii disciplinare, aceștia pot sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

(2) În cazul în care Inspecția Judiciară este titulară a acțiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris și motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3)

(3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) și (2) sunt supuse unei verificări prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare, în cadrul căreia se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Verificările se efectuează în termen de cel mult 45 de zile de la data solicitării formulate de titularul acțiunii disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data sesizării Inspecției Judiciare potrivit alin. (2). Inspectorulșef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificării prealabile, cu cel mult 45 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) inspectorul judiciar transmite, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea acestora, ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o propunere de clasare, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (1); Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

b) sesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1)

(5) Primind propunerea de clasare prevăzută la alin. (4) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate: Modificări (1), Reviste (2)

a) să dispună clasarea lucrării și comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare;

b) să solicite motivat completarea verificărilor prealabile, atunci când apreciază că acestea nu sunt complete. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată de titularul acțiunii disciplinare; Reviste (1)

c) să dispună începerea cercetării disciplinare prealabile. Modificări (1)

(6) În cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) transmite autorului sesizării, în termen de 7 zile de la finalizarea verificării prealabile, propunerea de începere a cercetării disciplinare prealabile, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (1); Reviste (1)

b) dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare prealabile, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(7) Primind propunerea de începere a cercetării prealabile prevăzute la alin. (6) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate dispune începerea cercetării disciplinare prealabile. Modificări (1), Reviste (1)

(8) În situația în care mai multe sesizări privesc aceeași faptă și aceeași persoană, sesizările se conexează. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Prin decizia nr. 1 pronunțată la 12 martie 2012611, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 9 judecători arespins cererea de sesizare aCurții de Justiție, formulată într-un recurs împotriva unei decizii de sancționare disciplinară aunui procuror, în scopul „examinării dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 317/2004 și pentru aprimi lămuririle necesare”. În drept, s-au invocat dispozițiile „art. 234 din Tratatul Uniunii Europene”. 
    611 I.C.C.J., Completul de 9 judecători, dosar nr. 8847/1/2009, decizia nr. 1/12.03.2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
435 A se vedea I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 383-392.
 

    a) Organe competente; 
    Potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 35 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 36 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 37 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 41 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 42 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 43 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 46 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 48 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 49 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 50 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 51 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 52 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 53 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 54 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 55 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul de a stabili titularul dreptului de a contesta rezoluția de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b)
Răspunderea disciplinară în cazul judecătorilor și procurorilor
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Referințe în cărți:
Codul organizării judiciare 2015
;
se încarcă...