Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților -
Art. 44. -
Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3)

(2) Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Reviste (1)

(3) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un judecător se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar, de ministrul justiției sau de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de procurori se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un magistrat-asistent se exercită de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar. Reviste (1)

(6) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Prin decizia nr. 1 pronunțată la 12 martie 2012611, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 9 judecători arespins cererea de sesizare aCurții de Justiție, formulată într-un recurs împotriva unei decizii de sancționare disciplinară aunui procuror, în scopul „examinării dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 317/2004 și pentru aprimi lămuririle necesare”. În drept, s-au invocat dispozițiile „art. 234 din Tratatul Uniunii Europene”. 
    611 I.C.C.J., Completul de 9 judecători, dosar nr. 8847/1/2009, decizia nr. 1/12.03.2012, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
435 A se vedea I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 383-392.
 

    a) Organe competente; 
    Potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare ajudecătorilor și procurorilor [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 36 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 37 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 41 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 42 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 43 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 46 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 48 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 49 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 50 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 51 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 52 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 53 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 54 Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Răspunderea disciplinară în cazul judecătorilor și procurorilor
Valoarea juridică, de recomandare, a Rapoartelor MCV
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Analiză comparativă între răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești și răspunderea disciplinară a judecătorilor
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
;
se încarcă...