Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii -
Art. 38. -
Referințe în jurisprudență (2)

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, precum și alte regulamente și hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.

(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiției cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției. Reviste (2)

(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport privind starea justiției și un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor și le publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 28 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 29 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 36 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 37 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 38 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 39 Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art 40 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 41 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 42 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 43 Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 44 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 45 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 46 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 47 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Art 48 Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Reviste:
Hotărârea nr. 443/2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
Sistemul militar de pensii și indemnizații este sistem public de pensii. Încetarea plății indemnizațiilor lunare. Considerațiuni și aprecieri juridice și punctuale
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
;
se încarcă...