Art 24 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii -
Art. 24. -
Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși dintre judecătorii și procurorii prevăzuți la art. 3 lit. a), care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși de plen, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia. Modificări (1)

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii în relațiile interne și internaționale;

b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și repartizează lucrările pentru plen și secții;

c) prezidează lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;

d) propune plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și de ocupare a locurilor devenite vacante; Modificări (1)

e) semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii; Puneri în aplicare (1)

f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;

g) desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative; Modificări (1)

h) prezintă, în ședința publică a plenului, raportul anual asupra activității Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității.

(4) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Consiliului Superior al Magistraturii și de plen.

(5) În lipsa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile prevăzute la alin. (3) și (4) se exercită de vicepreședinte.

(6) În caz de vacanță a funcției de președinte sau de vicepreședinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o lună de la constatarea vacanței, va proceda la alegerea noului președinte, respectiv vicepreședinte. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Art 14 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 15 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 16 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 17 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 18 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 19 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 20 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 21 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art 22 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 23 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 24 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 25 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 26 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 27 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 28 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 29 Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
;
se încarcă...