Art 31 Organizarea și desfășurarea alegerilor | Lege 33/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea alegerilor -
Art. 31. -

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:

a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, cu două zile înainte de ziua de referință, două copii de pe listele electorale permanente și două copii de pe listele electorale speciale, care cuprind alegătorii din secția de votare; un exemplar din fiecare tip de listă este pus la dispoziția alegătorilor pentru consultare și un exemplar este utilizat în ziua de referință; Puneri în aplicare (1)

b) primesc, pe bază de proces-verbal, de la primari buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate și materiale necesare desfășurării procesului electoral, precum și un buletin de vot anulat, după caz, de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;

c) conduc operațiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acestuia;

d) numără voturile și consemnează rezultatele votării;

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

f) predau birourilor electorale județene sau, după caz, biroului electoral al sectorului procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta și-a încetat activitatea, Tribunalului București; dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare din străinătate, îndosariate pe secții de votare și pe tipuri de liste, sunt predate Autorității Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor Externe;

g) predau, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială își au sediul și care se află la sediul biroului electoral județean sau, după caz, la sediul biroului electoral de sector buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și cele anulate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate înaintează aceste materiale reprezentanțelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializați;

h) furnizează, în ziua de referință, date privind prezența populației la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central.

(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuții care le revin potrivit legii.

(3) După predare, materialele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor la localurile secțiilor de votare, sub pază, într-un singur spațiu pus la dispoziție de primarul unității administrativ-teritoriale în care acestea își desfășoară activitatea. În cazul secțiilor de votare din străinătate, după primire, materialele prevăzute la lit. b) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor la localurile secțiilor de votare, într-un singur spațiu pus la dispoziție de șeful reprezentanței diplomatice din statul respectiv.

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 33/2007:
Art 21 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 22 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 23 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 24 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 25 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 26 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 27 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 28 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 29 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 30 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 31 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 32 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 33 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 34 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 35 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 36 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 37 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 38 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 39 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 40 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 41 Organizarea și desfășurarea alegerilor
;
se încarcă...