Art 27 Organizarea și desfășurarea alegerilor | Lege 33/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și desfășurarea alegerilor -
Art. 27. -

(1) Birourile electorale județene sau ale sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

a) urmăresc și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor prezentei legi de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală din cadrul județului sau sectorului municipiului București; asigură, împreună cu prefecții, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare; contestațiile se soluționează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezenta lege; Referințe (1)

c) veghează la organizarea din timp a secțiilor de votare; distribuie, pe bază de proces-verbal, împreună cu primarii, buletinele de vot, ștampilele de control, ștampilele cu mențiunea "VOTAT" și celelalte materiale necesare procesului electoral birourilor electorale ale secțiilor de votare;

d) în baza tabelului transmis de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale, confirmă, la solicitarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din raza lor teritorială, că alegătorii comunitari care se prezintă la vot potrivit art. 13 sunt înscriși în listele electorale speciale;

e) totalizează voturile valabil exprimate pentru fiecare listă de candidați și fiecare candidat independent și comunică rezultatele Biroului Electoral Central în vederea stabilirii pragului electoral;

f) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru județul sau sectorul municipiului București în care funcționează și înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal prevăzut de art. 50, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare, îndosariate pe secții de votare și pe tipuri de liste, precum și toate întâmpinările și contestațiile primite; Derogări (1)

g) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor județene, respectiv Tribunalului București buletinele de vot nule și cele contestate, precum și celelalte documente și materiale deținute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.

(2) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București îndeplinesc orice alte atribuții ce le revin potrivit prezentei legi.

(3) Deciziile biroului electoral județean sau ale sectorului municipiului București se aduc la cunoștință publică prin afișare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(4) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București, solicită președintelui biroului electoral al secției de votare să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură și prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 33/2007:
Art 17 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 18 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 19 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 20 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 21 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 22 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 23 Exercitarea dreptului de vot și de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European
Art 24 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 25 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 26 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 27 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 28 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 29 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 30 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 31 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 32 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 33 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 34 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 35 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 36 Organizarea și desfășurarea alegerilor
Art 37 Organizarea și desfășurarea alegerilor
;
se încarcă...