Statutele organizațiilor sindicale | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizațiile sindicale - Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor sindicale -
SECȚIUNEA 1
Statutele organizațiilor sindicale

Art. 5. - Practică judiciară (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea activității unei organizații sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prevederilor legale. În absența unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale, se vor aplica dispozițiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. Caută hotărâri judecătorești

Art. 6. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

(1) Statutele organizațiilor sindicale cuprind cel puțin următoarele prevederi cu privire la: Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) scopul constituirii, denumirea și sediul organizației sindicale; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) modul în care se dobândește și încetează calitatea de membru al organizației sindicale; Caută hotărâri judecătorești

c) drepturile și îndatoririle membrilor; Caută hotărâri judecătorești

d) modul de stabilire și încasare a cotizației; Caută hotărâri judecătorești

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere și de revocare, durata mandatelor și atribuțiile lor; Caută hotărâri judecătorești

f) condițiile și normele de deliberare pentru modificarea statutului și de adoptare a hotărârilor; Caută hotărâri judecătorești

g) mărimea și compunerea patrimoniului inițial; Caută hotărâri judecătorești

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizației sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului. Caută hotărâri judecătorești

(2) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept. Caută hotărâri judecătorești

Art. 7. - Hotărâri judecătorești

(1) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune, cu respectarea legii. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Statutele organizațiilor sindicale
Conducerea organizațiilor sindicale
Dobândirea personalității juridice
Patrimoniul organizației sindicale
Atribuțiile organizațiilor sindicale
Raporturile organizațiilor sindicale cu membrii lor
Constituire și organizare
Statutul
Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Patrimoniul și finanțarea activității
Structura Consiliului Economic și Social

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...