Reprezentativitatea organizațiilor sindicale | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizațiile sindicale -
CAPITOLUL V
Reprezentativitatea organizațiilor sindicale

Art. 51. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

A. la nivel național: Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de confederație sindicală; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 5% din efectivul angajaților din economia națională; Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

d) au structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu dintre județele României, inclusiv municipiul București; Caută hotărâri judecătorești

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de federație sindicală; Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Caută hotărâri judecătorești

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 7% din efectivul angajaților din sectorul de activitate sau grupul de unități respectiv; Caută hotărâri judecătorești

C. la nivel de unitate: Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

a) au statut legal de sindicat; Caută hotărâri judecătorești

b) au independență organizatorică și patrimonială; Caută hotărâri judecătorești

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanța care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanță a documentației prevăzute la art. 52. Practică judiciară (14), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea se motivează și se comunică în 15 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel.*) Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 52. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate se face astfel: Caută hotărâri judecătorești

A. la nivel național: Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajați din economia națională; Caută hotărâri judecătorești

c) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai federațiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federație, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederației sindicale cuprinzând lista federațiilor componente și numărul total de membri ai acestora; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; Modificări (3), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități: Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) declarațiile semnate de reprezentanții legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum și o situație cumulativă semnată de reprezentantul legal al federației sindicale; Caută hotărâri judecătorești

c) datele Institutului Național de Statistică privind numărul total de angajați din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unități, declarațiile angajatorilor din grup privind numărul angajaților fiecărei unități; Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate; Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

C. la nivel de unitate: Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri; Caută hotărâri judecătorești

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator; Caută hotărâri judecătorești

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate. Caută hotărâri judecătorești

Art. 53. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la Tribunalul Municipiului București, confederațiile și federațiile sindicale vor depune o copie scrisă și una în format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens. Modificări (3), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va afișa pe pagina de internet a instituției dosarul, precum și orice alte informații cu privire la reprezentativitate puse la dispoziție de organizațiile sindicale. Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă și una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Dispoziții generale
Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor sindicale
Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor patronale
Dizolvarea organizațiilor patronale
Reprezentativitatea organizațiilor patronale
Dispoziții generale
Atribuțiile Consiliului Economic și Social
Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Alte dispoziții
Negocierea contractelor colective de muncă
Efectele contractelor colective de muncă
Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...