Art 58 Statutul | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Constituirea, organizarea și funcționarea organizațiilor patronale - Statutul -
Art. 58. -
Reviste (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Statutul va cuprinde, sub sancțiunea nulității, cel puțin următoarele elemente: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) denumirea organizației patronale și sediul principal; Caută hotărâri judecătorești

b) obiectul de activitate și scopul; Caută hotărâri judecătorești

c) patrimoniul inițial, mărimea și compunerea acestuia; Caută hotărâri judecătorești

d) sursele de finanțare; Caută hotărâri judecătorești

e) drepturile și obligațiile membrilor; Caută hotărâri judecătorești

f) organele de conducere; Caută hotărâri judecătorești

g) criteriul de constituire; Caută hotărâri judecătorești

h) procedura de dizolvare și lichidare a organizației patronale. Caută hotărâri judecătorești

(2) Personalitatea juridică a organizației patronale se dobândește potrivit prezentei legi. Caută hotărâri judecătorești

(3) Pentru dobândirea personalității juridice de către organizația patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori ai organizației patronale, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul aceasta. Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) La cererea de înscriere a organizației patronale se anexează originalul și câte două copii certificate de reprezentantul legal ale următoarelor acte: Caută hotărâri judecătorești

a) procesul-verbal de constituire a organizației patronale, semnat de membrii fondatori; Caută hotărâri judecătorești

b) statutul; Caută hotărâri judecătorești

c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizației patronale, cu menționarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcției și domiciliului acestora; Caută hotărâri judecătorești

d) dovada existenței sediului. Caută hotărâri judecătorești

(5) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit alin. (3) este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze: Caută hotărâri judecătorești

a) dacă s-au depus actele prevăzute la alin. (4); Caută hotărâri judecătorești

b) dacă statutul organizației patronale este conform prevederilor legale în vigoare. Caută hotărâri judecătorești

(6) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea organizației patronale nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la alin. (3), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităților constatate, în termen de cel mult 7 zile. Caută hotărâri judecătorești

(7) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (3), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale. Caută hotărâri judecătorești

(8) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. Caută hotărâri judecătorești

(9) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

(10) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.*) Caută hotărâri judecătorești

(11) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.*) Caută hotărâri judecătorești

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare.*) Caută hotărâri judecătorești

___________

*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 48 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 49 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 50 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 51 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 52 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 53 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 54 Constituire și organizare
Art 55 Constituire și organizare
Art 56 Constituire și organizare
Art 57 Statutul
Art 58 Statutul
Art 59 Statutul
Art 60 Statutul
Art 61 Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Art 62 Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Art 63 Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Art 64 Drepturile și obligațiile organizațiilor patronale
Art 65 Patrimoniul și finanțarea activității
Art 66 Patrimoniul și finanțarea activității
Art 67 Patrimoniul și finanțarea activității
Art 68 Patrimoniul și finanțarea activității

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...