Art 44 Forme de asociere a organizațiilor sindicale | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizațiile sindicale - Forme de asociere a organizațiilor sindicale -
Art. 44. -
Hotărâri judecătorești

(1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) și la art. 43, după caz, este obligat ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, să examineze: Caută hotărâri judecătorești

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, după caz; Caută hotărâri judecătorești

b) dacă actul constitutiv și statutele organizațiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare. Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea organizațiilor sindicale nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 42 alin. (2) și la art. 43 alin. (1), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităților constatate, în termen de cel mult 7 zile. Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța respectivă va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța prevăzută la alin. (1) pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. Caută hotărâri judecătorești

(5) Hotărârea tribunalului se comunică organizației, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare. Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 34 Raporturile organizațiilor sindicale cu membrii lor
Art 35 Raporturile organizațiilor sindicale cu membrii lor
Art 36 Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Art 37 Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Art 38 Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Art 39 Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Art 40 Reorganizarea și dizolvarea organizațiilor sindicale
Art 41 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 42 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 43 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 44 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 45 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 46 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 47 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 48 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 49 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 50 Forme de asociere a organizațiilor sindicale
Art 51 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 52 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 53 Reprezentativitatea organizațiilor sindicale
Art 54 Constituire și organizare

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...