Art 218 Sancțiuni | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Sancțiuni -
Art. 218. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei fapta persoanei care, prin amenințări ori prin violențe, împiedică ori obligă un angajat sau un grup de angajați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Reviste (2)

(3) Acțiunea penală este pusă în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală, cu excepția infracțiunii prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Proceduri (1)

(4) Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 191 alin. (1) ori la art. 202-205 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Mergi la:
Art 208 Conflictele individuale de muncă
Art 209 Conflictele individuale de muncă
Art 210 Conflictele individuale de muncă
Art 211 Conflictele individuale de muncă
Art 212 Conflictele individuale de muncă
Art 213 Conflictele individuale de muncă
Art 214 Conflictele individuale de muncă
Art 215 Conflictele individuale de muncă
Art 216 Conflictele individuale de muncă
Art 217 Sancțiuni
Art 218 Sancțiuni
Art 219 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 220 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 221 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 222 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 223 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 224 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...