Art 183 Greva | Lege 62/2011

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reglementarea modalităților de soluționare a conflictelor de muncă - Greva -
Art. 183. -
Practică judiciară (2), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organizațiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de muncă, cu acordul scris a cel puțin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective. Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru angajații unităților în care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hotărârea de declarare a grevei se ia de către reprezentanții angajaților, cu acordul scris a cel puțin unei pătrimi din numărul angajaților unității sau, după caz, ai subunității ori compartimentului. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Hotărârea de a declara greva, cu dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), se comunică în scris angajatorului, în termenul prevăzut la art. 182. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 173 Concilierea conflictelor colective de muncă
Art 174 Concilierea conflictelor colective de muncă
Art 175 Medierea și arbitrajul
Art 176 Medierea și arbitrajul
Art 177 Medierea și arbitrajul
Art 178 Medierea și arbitrajul
Art 179 Medierea și arbitrajul
Art 180 Medierea și arbitrajul
Art 181 Greva
Art 182 Greva
Art 183 Greva
Art 184 Greva
Art 185 Greva
Art 186 Greva
Art 187 Greva
Art 188 Greva
Art 189 Greva
Art 190 Greva
Art 191 Greva
Art 192 Greva
Art 193 Greva

Acesta este un fragment din Legea dialogului social nr. 62/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...