Comisia Europeană

Regulamentul nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012R0432

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 25 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 13 alineatul (3),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia situaţiilor în care ele sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă cu menţiuni permise.

(2) Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că statele membre vor prezenta Comisiei, până la 31 ianuarie 2008, liste naţionale cu menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Listele naţionale cu menţiuni trebuie să fie însoţite de condiţiile aplicabile acestora şi de trimiteri la justificările ştiinţifice relevante.

(3) Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că, după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea"), Comisia adoptă, până la 31 ianuarie 2010, o listă cu menţiunile de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) din regulamentul respectiv, precum şi toate condiţiile necesare utilizării acestor menţiuni.

(4) La data de 31 ianuarie 2008, Comisia a primit din partea statelor membre liste cu peste 44000 de mențiuni de sănătate. Examinarea listelor naționale a arătat că, din cauza multor suprapuneri și în urma discuțiilor cu statele membre, era necesară compilarea listelor naționale sub forma unei liste consolidate de mențiuni pentru care autoritatea ar trebui să ofere consultanță științifică, denumită în continuare "listă consolidată" (2).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...