Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative și procedurale

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 21 august 2012.

În vigoare de la 21 august 2012 până la 11 aprilie 2016, fiind abrogat prin Ordin 904/2016 și înlocuit de Ordin 1155/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență

Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale și procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele aplicabile actelor administrative și procedurale.

Art. 2. - Jurisprudență

Actele administrative și procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

1. Titlul executoriu;

2. Somație;

3. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii;

4. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale;

5. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

6. Adresă de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești;

7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

8. Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit;

9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

11. Decizie de impunere din oficiu; Modificări (1)

12. Înștiințare de compensare;

13. Înștiințare de restituire;

14. Document de restituire;

15. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;

16. Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;

17. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

18. Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

19. Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

20. Notificare privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impozite, taxe și contribuții;

21. Notificare privind modul de completare a declarațiilor de impozite, taxe și contribuții;

22. Notificare privind nedepunerea în termen a declarațiilor de venit;

23. Notificare privind modul de completare a declarațiilor de venit.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele acte normative se abrogă:

a) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 8 octombrie 2007;

b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 4 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1)

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și direcțiile generale ale finanțelor publice județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 13 august 2012.

Nr. 1.107.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...