Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 5 alin. (3) - (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 5 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (8) și (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 4 aprilie 2019.

Nr. 1.948.

ANEXĂ

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (8) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală adoptă următoarea soluție:

În cazul operațiunilor de schimb valutar de cumpărare valută de către casa de schimb valutar prin plata către client a unei sume în lei, condiția prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, respectiv "are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a) ", se consideră a fi îndeplinită în situația în care pe bonul fiscal este înscrisă valoarea în lei plătită clientului, egală cu valoarea extrasă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...