Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 465/2019 privind modificarea poziției nr. 572 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.251/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,

văzând Raportul comun al comisiilor de pediatrie și al Societății de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 28.02.2019,

văzând Adresa Societății de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 14.06.2018,

văzând Avizul favorabil nr. 5.647 din 5.09.2018 al Departamentului profesional-științific al Colegiului Medicilor din România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Poziția nr. 572 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE CONDIȚII DE PARTICIPARE SPECIALITĂȚI
MEDICALE CHIRURGICALE PARACLINICE MEDICINĂ DE FAMILIE
"572 Reumatologie pediatrică Conf. dr. Lazăr Călin București, Cluj- Napoca, Iași X"

Art. II. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, instituțiile de învățământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 28 martie 2019.

Nr. 465.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...