Colegiul Medicilor din România - CMR

Decizia nr. 2/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 439 lit. i) și al art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. I. -

Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Prin excepție de la prevederile art. 1, medicii care nu desfășoară activitate medicală sunt obligați la plata unei cotizații în valoare de 5 lei pe lună."

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2019.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

București, 28 martie 2019.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...