Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Entitățile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităților organizatoare, persoanele juridice române și persoanele fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului sau actului prin care se dovedește implicarea acestora în activitățile turneului.

Art. 2. -

Confirmarea fiecărei persoane implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului se realizează de către entitățile organizatoare prin transmiterea către Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și, după caz, către plătitorul de venit din România persoană juridică română a următoarelor informații:

a) în cazul persoanelor juridice străine, inclusiv al filialelor nerezidente ale entităților nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidență, natura și perioada activității desfășurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfășoară activitatea/se prestează serviciul, numărul și data încheierii contractului;

b) în cazul persoanelor juridice române: denumirea, codul de identificare fiscală, natura și perioada activității desfășurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfășoară activitatea/se prestează serviciul, numărul și data încheierii contractului;

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente: numele și prenumele, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidență, natura și perioada activității desfășurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfășoară activitatea/se prestează serviciul, numărul și data încheierii contractului.

Art. 3. -

Confirmarea informațiilor prevăzute la art. 2 se realizează prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 4. -

În situația în care survin modificări în cuprinsul informațiilor transmise de entitățile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, acestea vor fi comunicate către Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea s-au produs.

Art. 5. -

În situația în care la data publicării prezentului ordin există persoane juridice străine, inclusiv filiale nerezidente ale entităților nerezidente organizatoare, persoane juridice române, persoane fizice nerezidente deja implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, acestea se confirmă de către entitățile nerezidente organizatoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

În cazul în care entitățile nerezidente organizatoare nu confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităților nerezidente organizatoare, persoanele juridice române, persoanele fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale și declarative, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

În situația în care entitățile nerezidente organizatoare confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităților nerezidente organizatoare, persoanele juridice române, persoanele fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 după termenele prevăzute la art. 1 sau 5, după caz, în vederea regularizării impozitelor plătite în plus sunt aplicabile prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Se consideră că persoanele juridice române au ca scop unic pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 dacă aceste persoane juridice obțin exclusiv venituri din derularea acestor activități, din redevențe și/sau din activitățile legate de lichidarea lor.

Art. 9. -

Informațiile privind confirmarea persoanelor juridice străine, inclusiv a filialelor nerezidente ale entităților nerezidente organizatoare, a persoanelor juridice române, a persoanelor fizice nerezidente, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului se transmit de către entitățile nerezidente organizatoare ale turneului prin poștă cu confirmare de primire sau se depun la registratura Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

Art. 10. -

Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București organizează evidența persoanelor implicate în activitățile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 pe teritoriul României, într-un registru care se conduce informatizat. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. -

Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și prin Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile, și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 5 aprilie 2019.

Nr. 1.957.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

REGISTRUL
persoanelor implicate în activitățile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020

Nr. crt. Denumire/ nume prenume: persoană juridică străină/persoană juridică română/ persoană fizică nerezidentă Cod identificare fiscală/ cod numeric personal Statul de rezidență Natura activității desfășurate/ serviciului prestat Perioada de desfășurare a activității/ prestării serviciului Locul de desfășurare a activității/ prestării serviciului Numărul contractului Data încheierii contractului
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...