Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Verificarea înscrisurilor -
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals

Art. 305. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Judecătorul va constata de îndată, prin proces-verbal, starea materială a înscrisului denunțat ca fals, dacă există pe el ștersături, adăugiri sau corecturi, apoi îl va semna, spre neschimbare, și îl va încredința grefei, după ce va fi contrasemnat de grefier și de părți. Jurisprudență

(2) Dacă părțile nu vor sau nu pot să semneze, se va face mențiune despre toate acestea în procesul-verbal.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Constatarea stării materiale a înscrisului defăimat. În cazul în care se invocă falsitatea înscrisului prezentat, președintele completului de judecată va constata starea materială a înscrisului. În acest scop, va întocmi un proces-verbal în cuprinsul căruia va indica dacă înscrisul conține ștersături, adăugiri, îndreptări, corecturi, după care va semna înscrisul spre neschimbare, împreună cu grefierul și cu părțile, și îl va încredința grefei. În cuprinsul aceluiași proces-verbal se va menționa și refuzul sau imposibilitatea părților de a semna. Constatarea stării materiale a înscrisului se face de îndată, adică imediat ce s-a invocat caracterul său fals. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Ascultarea martorilor necitați
Refuzul martorului de a se prezenta
Imposibilitatea de prezentare
Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...