Verificarea competenței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Incidente procedurale privitoare la competența instanței - Necompetența și conflictele de competență -
Verificarea competenței

Art. 131. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Obligații ale instanței relativ la competență. În sarcina judecătorului de primă instanță este instituită obligația de a verifica și stabili din oficiu, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, competența generală, materială și teritorială a instanței sesizate, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea prin care judecătorul face aceste constatări referitoare la competență are caracter interlocutoriu, ceea ce înseamnă că instanța nu va putea reveni asupra lor (art. 235 NCPC). Încheierea va putea fi atacată odată cu hotărârea asupra fondului. Prin urmare, în cazul în care, verificându-și competența, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, judecătorul de primă instanță constată, printr-o încheiere interlocutorie, că este competent să judece, sub aspect general, material și teritorial, nu va putea reveni asupra acestei constatări, fiind înlăturată indirect posibilitatea invocării excepției de necompetență generală ulterior acestui moment. Rămâne ca această excepție să fie invocată în căile de atac. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
   80. În cazul în care se ridică probleme în stabilirea competenței materiale sub aspectul valorii creanței (de pildă, debitorul contestă calificarea unei sume ca debit principal sau, dimpotrivă, ca penalitate, cu influență asupra limitei de competență), instanța va aprecia valoarea prin raportare la înscrisurile existente (prezentate) și explicațiile părților [art. 98 alin. (3) NCPC] și, în mod excepțional, va pune în discuție această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen scurt pentru probe suplimentare (doar înscrisuri) și lămuriri necesare [art. 131 alin. (2) NCPC]. 
    Pentru stabilirea corectă a competenței materiale vor trebui calificate corespunzător nu doar cererile formulate de creditor și debitor (principale, accesorii, adiționale, incidentale), dar și fiecare capăt de cerere (principal sau accesoriu) aferent fiecărei cereri, după taxonomia prevăzută de art. 30 NCPC. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cazul mai multor capete principale de cerere
Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Valoarea cererii în cazuri speciale
Cererea de plată parțială
Cererea privind prestații succesive
Cererile în materie imobiliară
Cererile în materie de moștenire
Dispoziții speciale
Excepția de necompetență
Invocarea excepției
Verificarea competenței
Soluționarea excepției
Conflictul de competență Cazuri
Suspendarea procesului
Soluționarea conflictului de competență
Dispoziții speciale
Probele administrate în fața instanței necompetente
Excepția litispendenței
Excepția conexității
Temeiul strămutării
Cererea de strămutare
Reviste:
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Autoritatea de lucru judecat în cadrul aceluiași litigiu
Studiu de caz: Litigiu de muncă. Prorogare legală de competență într-o cerere de intervenție în interes propriu
Conflict negativ de competență. Cerere de asigurare a dovezilor. Competența instanței care judecă procesul în primă instanță
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...