Timbrarea cererii | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea instanței de judecată - Cererea de chemare în judecată -
Timbrarea cererii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 197. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Necesitatea emiterii comunicării către reclamant este prevăzută de dispozițiile art. 33 alin. (2) teza I din O.U.G. nr. 80/2013, potrivit cărora "reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Timbrarea cererii. Reglementare. Conform art. 1 din Legea nr. 146/1997, acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești sunt supuse taxelor judiciare de timbru și se taxează în mod diferențiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege. Alături de taxa judiciară de timbru se datorează și timbru judiciar, potrivit prevederilor O.G. nr. 32/1995. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Suspendarea judecării procesului
Judecarea cererii
Efectele admiterii cererii
Formularea unei noi cereri de strămutare
Delegarea instanței
Dreptul de a sesiza instanța
Procedura prealabilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Numărul de exemplare
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Reviste:
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Obiectul revizuirii în noul Cod de procedură civilă
1. Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Discuții cu privire la comunicarea, în etapa prealabilă judecății, a actelor de procedură pârâtului cu domiciliul necunoscut, conform noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...