Soluționarea conflictului de competență | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Incidente procedurale privitoare la competența instanței - Necompetența și conflictele de competență -
Soluționarea conflictului de competență

Art. 135. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Conflictul de competență ivit între două instanțe judecătorești se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Jurisprudență

(3) Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu activitate jurisdicțională se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară instanței în conflict. Jurisprudență

(4) Instanța competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre definitivă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Determinarea instanței competente. Regula. În principiu, soluționarea unui conflict de competență, pozitiv sau negativ, este de competența instanței judecătorești superioare în grad și comună instanțelor aflate în conflict. Astfel, conflictul pozitiv ivit între judecătoriile din circumscripția aceluiași tribunal va fi rezolvat de acel tribunal. Este de competența curților de apel rezolvarea conflictelor de competență născute: între două judecătorii care nu aparțin aceluiași tribunal; între o judecătorie și un tribunal; între două tribunale aflate în circumscripția aceleiași curți de apel. Aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție competența de a rezolva conflictele de competență născute între două tribunale aparținând unor curți de apel diferite, precum și cel dintre două curți de apel. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cererea privind prestații succesive
Cererile în materie imobiliară
Cererile în materie de moștenire
Dispoziții speciale
Excepția de necompetență
Invocarea excepției
Verificarea competenței
Soluționarea excepției
Conflictul de competență Cazuri
Suspendarea procesului
Soluționarea conflictului de competență
Dispoziții speciale
Probele administrate în fața instanței necompetente
Excepția litispendenței
Excepția conexității
Temeiul strămutării
Cererea de strămutare
Instanța competentă
Suspendarea judecării procesului
Judecarea cererii
Efectele admiterii cererii
Reviste:
Studiu de caz - Care este instanța competentă într-un litigiu derivând dintr-un contract încheiat cu o sucursală?
1. Conflict negativ de competență. regulator de competență. Aprecieri privind fondul cauzei
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
11. Urmărirea silită imobiliară. Instanța competentă să soluționeze contestația la executare formulată împotriva unei executări silite declanșate înainte de intrarea în vigoare a legii nr. 138/2014
Încuviințare executare silită. Conflict negativ de competență. Aplicarea art. 3 din Legea nr. 76/2012
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...