Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Acțiunea civilă -
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi

Art. 39. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părțile inițiale. Dacă însă transferul este făcut, în condițiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz.

(2) În toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în cauză, dacă are cunoștință de existența procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere ori din oficiu. În acest caz, instanța va decide, după împrejurări și ținând seama de poziția celorlalte părți, dacă înstrăinătorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va rămâne sau, după caz, va fi scos din proces. Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura în starea în care se află la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus în cauză. Jurisprudență

(3) Hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte și contra succesorului cu titlu particular și va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-credință și nu mai poate fi evins, potrivit legii, de către adevăratul titular.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Efectele transmiterii dreptului litigios. Complementar art. 38 NCPC, care recunoaște posibilitatea transmiterii calității de parte, legal sau convențional, ca urmare a transmisiunii dreptului litigios, prin art. 39 este reglementată situația procesuală a celui care și-a transmis calitatea de parte, precum și a succesorilor săi. Acest articol reglementează practic acțiunea în justiție exercitată sub titlu de moștenitor, moștenitorii dobândind nu numai drepturile și obligațiile lui de cuius, dar și acțiunile și mijloacele de apărare de care cel decedat ar fi putut uza dacă era în viață. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Noțiune
Cereri în justiție
Apărări
Condiții de exercitare a acțiunii civile
Interesul de a acționa
Realizarea drepturilor afectate de un termen
Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Calitatea procesuală
Legitimarea procesuală a altor persoane
Transmiterea calității procesuale
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Stabilirea termenelor
Calculul termenelor
Împlinirea termenului
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Curgerea termenului Prelungirea acestuia
Nerespectarea termenului Sancțiuni
Repunerea în termen
Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni
Alte cazuri de sancționare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...